Contactgegevens

Schoonhovenseveer 19

2964 GB Groot Ammers

+31 (0)85 4012733

Info@haka-content.nl


IBAN nummer

NL22ABNA0825441161

BTW nr. 8238.12.728.B.01

KVK nr 24482314

€ 1175,00

EVC-trajecten

EVC Competentiestandaard

duurzame-inzetbaarheid_hugehumb

Toevoegen aan winkelwagen

Wat is EVC?

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring - opgedaan in werk, scholing of daarbuiten - in kaart brengen en officieel laten erkennen in relatie tot een beroepsopleiding, beroep of functie. Binnen veel organisaties is er aandacht voor interne trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering, maar daarnaast leren medewerkers ook veel tijdens het werk zelf. Het EVC biedt de medewerker de mogelijkheid om deze opgedane kennis en ervaring aan te tonen.

Online EVC-instrument

Wij werken met een online EVC-instrument. Via dit systeem gaat u onder leiding van onze deskundige begeleiders uw digitale portfolio samenstellen. U gaat bewijsdocumenten zoeken en deze uploaden in het digitale systeem. Hierin vindt u ook diverse standaard formulieren en handreikingen.

Het is ook mogelijk om via het systeem vragen te stellen aan de begeleider en eventueel feedback te vragen over gemaakte producten. Naast digitale begeleiding bieden wij ook begeleiding tijdens fysieke begeleidingsgesprekken.

Erkende kwaliteit

Een EVC-procedure mag alleen worden afgenomen door een erkende aanbieder. In 2006 is de landelijke ‘Kwaliteitscode EVC’ opgesteld om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van elke EVC-beoordeling voldoet aan een aantal voorwaarden. HaKa is een erkend aanbieder en staat ook als zodanig bij het kenniscentrum EVC en dienst DUO van het ministerie van OC&W geregistreerd. HaKa is erkend EVC-aanbieder voor de beroepsoverstijgende competentiestandaard.

Binnen onze organisatie is veel expertise rondom diverse sectoren aanwezig. Hierdoor sluit de begeleiding goed aan bij de werksituatie van de kandidaten en weten de assessoren op een juiste manier door te vragen, zodat de kandidaten ook tijdens het assessment goed kunnen aantonen over welke competenties zij beschikken.

Wij staan voor een klant- en oplossingsgerichte aanpak waarbij organisatie en medewerker centraal staan. Wij onderscheiden ons daarbij op de onderstaande punten:

 • Per organisatie/EVC-kandidaat kan maatwerk geleverd worden. In overleg met de klant worden afspraken gemaakt over wensen met betrekking tot de begeleiding.
 • Wij beschikken over een elektronische leeromgeving. Kandidaten maken gebruik van een digitaal portfolio. De begeleider geeft tussentijds feedback op de ingeleverde producten, zodat de kandidaat op de juiste manier zijn portfolio kan vullen.
 • Wij hebben veel ervaring met het leren op de werkplek en kunnen kandidaten daarom goed ondersteunen bij het vinden van de juiste bewijsdocumenten.
 • Wij werken plaats- en tijdonafhankelijk, landelijk en zijn flexibel.
 • De begeleiders en assessoren hebben werkervaring in de betreffende sector, zijn kundig getraind en beschikken over begeleidings-/coachingsvaardigheden op minimaal HBO-niveau.
 • Samenwerking met erkende mbo- en hbo-instellingen inzake vrijstelling en verzilvering.

Werkgever en EVC

Voor organisaties is het zeker interessant om de competenties van medewerkers in kaart te brengen. Niet alleen om een beeld te krijgen van de competenties die uw organisatie ‘in huis’ heeft, maar ook als startpunt voor een ontwikkeltraject. Denk bijvoorbeeld aan een van-werk-naar-werk-traject. Een EVC-traject leidt vaak tot meer zelfvertrouwen, werkt motiverend en zorgt dat medewerkers flexibeler inzetbaar zijn. Als werkgever krijgt u meer zicht op het niveau en het potentieel van uw medewerkers. Daarnaast kunt u de kwaliteit van uw medewerkers extern aantonen en bevordert u de arbeidsmarktmobiliteit. Tenslotte, niet onbelangrijk, bespaart u op opleidingskosten. U kunt uw medewerkers gericht opleiden, vaak zonder dat zij cursussen hoeven te volgen. Denk daarbij aan het doen van bijvoorbeeld een stage.

EVC Competentiestandaard

HaKa is één van de EVC aanbieders die een EVC op de beroepsoverstijgende competentiestandaard afneemt om het werk- en denkniveau van een kandidaat te bepalen. HaKa doet mee aan de pilot met arbeidsdeskundigen voor registratie NvVA.

De EVC-procedure bevat de volgende onderdelen:

 1. 3600 feedback op basis van de competentiestandaard.
 2. Portfolio met beroepsproducten en werkervaring
 3. Interview

Hieronder worden de verschillende onderdelen toegelicht:

1. 360° feedback op basis van de comptentiestandaard

In het onderdeel 360° feedback wordt een vragenlijst voorgelegd aan vier respondenten.

 1. Het online- portfolio

Dit wordt gevuld met producten die tijdens het werk zijn gemaakt. Dit kunnen o.a. verslagen, notulen, presentaties, video-opnamen zijn. Er moeten 5 verschillende soort beroepsproducten worden opgenomen. Daarnaast is een vast onderdeel van het portfolio een context beschrijving van de werkomgeving.

 1. Criteriumgericht Interview(CGI)

Een onderdeel van het EVC is een CGI. Hierbij wordt gewerkt op basis van de STARR-methode. Een kandidaat kan middels voorbeelden van concreet werkgedrag aantonen op een bepaald niveau te functioneren. Het interview zal 2,5 uur in beslag nemen.

De uitslag van het online-portfolio en het criteriumgericht interview tezamen zal worden verwerkt in een competentiebewijs. Dit bewijs kan vervolgens richting geven aan uw verdere ontwikkeling.

Kosten EVC

De kosten voor het EVC-traject Competentiestandaard bedragen € 1.175,= exclusief BTW. De kosten voor de registratie, alsmede het te verkrijgen Competentiebewijs zijn € 215,=.

Duur EVC

De gemiddelde duur van het EVC-traject Competentiestandaard is ca. 8 weken, waarvan u de meeste tijd besteedt aan de opbouw van uw portfolio in de EVC-omgeving.

Resultaat

Als de EVC-procedure is afgerond maakt de assessor een rapportage waarin de verworven competenties en het niveau zijn beschreven.

Op basis van de rapportage wordt een competentiebewijs verstrekt, dat wordt opgenomen in het EVC register. Daarnaast kan dit gebruikt worden voor de registratie als oa. arbeidsdeskundige.

Meer informatie is te vinden op de website van HaKa-evc.nl.

NB: de vermelde prijs is excl 21 % BTW 

Voor meer informatie: info@haka-competent.nl

Back to evc

Uw bestelling

Totaal:€ 0,00

Betalen