Contactgegevens

Schoonhovenseveer 19

2964 GB Groot Ammers

+31 (0)85 4012733

Info@haka-content.nl


IBAN nummer

NL22ABNA0825441161

BTW nr. 8238.12.728.B.01

KVK nr 24482314

€ 125,00
Met abonnement: € 110,00

E-Learning

3. Richtlijn Kindermishandeling

probematische_gehechtheid_2x_hugehumb

Toevoegen aan winkelwagen

Inhoud

Tijdens de e-learning doorloopt de deelnemer aan de hand van verschillende modules en (praktijk)opdrachten de richtlijn Kindermishandeling. De volgende vragen kunnen aan het einde van de e-learning beantwoord worden: Wat is het doel van de richtlijn? Hoe gebruik ik deze in mijn werk? Wat valt er onder kindermishandeling? Wat zijn de signalen van (mogelijke)kindermishandeling? Hoe kan ik als professional adequaat reageren en handelen wanneer ik vermoedens heb van kindermishandeling? Ook is de deelnemer na het volgen van de
e-learning in staat om de opgedane kennis in de praktijk toe te passen.
De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht, waarin de deelnemer reflecteert op de eigen competenties en ontwikkelpunten op het gebied van kindermishandeling.

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor cliëntondersteuners maar ook voor andere professionals in het sociale domein.

Na afloop van de e-learning:

 • Ben je op de hoogte van de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming en weet je waar deze voor zijn bedoeld.
 • Heb je kennis over de richtlijn Kindermishandeling en weet je hoe je hiermee kunt werken.
 • Heb je kennis over de verschillende vormen van kindermishandeling en de cijfers in Nederland.
 • Ben je op de hoogte van de korte -en lange termijn gevolgen van kindermishandeling.
 • Weet je welke risicofactoren er zijn voor kindermishandeling
 • Kun je risicofactoren voor kindermishandeling in een casus herkennen
 • Weet je welke beschermende factoren er zijn voor kindermishandeling
 • Kun je beschermende factoren voor kindermishandeling in een casus herkennen
 • Weet je waaruit effectieve hulp bij kindermishandeling kan bestaan.
 • Ben je op de hoogte van de verschillende interventies gericht op preventie, herstel en veiligheid rondom kindermishandeling.
 • Weet je hoe je kindermishandeling kunt signaleren.
 • Kun je signalen voor kindermishandeling in de casus herkennen
 • Ben je op de hoogte van de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
 • Weet je waarom de meldcode er is en uit welke stappen deze bestaat.
 • Kun je als zorgprofessional handelen volgens de stappen van de meldcode.
 • Weet je welke randvoorwaarden in de organisatie en het professionele netwerk noodzakelijk zijn, voor een goede besluitvorming over kindermishandeling.
 • Ben je op de hoogte van de randvoorwaarden binnen de eigen organisatie en het professionele netwerk.
 • Weet je welke kennis, houding en vaardigheden nodig is om adequaat te kunnen handelen bij (mogelijke) kindermishandeling.
 • Kun je reflecteren op het eigen professionele handelen.
 • Kun je feedback vragen aan een collega of leidinggevende en hierop reflecteren.

Weet je waar je staat als professional op het gebied kindermishandeling en kun je eventuele ontwikkelpunten voor de toekomst benoemen.

Tijdsinvestering

De totale tijdsinvestering is maximaal 21,5 uur.

Programma

De e-learning bestaat uit de volgende modules:

 • Module 1. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
 • Module 2. Waar gaat de richtlijn over?
 • Module 3. Risicofactoren voor kindermishandeling
 • Module 4. Beschermende factoren voor kindermishandeling
 • Module 5. Signalen van kindermishandeling
 • Module 6. Als je je zorgen maakt
 • Module 7. Organisatorische randvoorwaarden
 • Module 8. Interventies voor veiligheid en herstel
 • Eindopdracht

De opleiding is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) én door Registerplein voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners en levert bij beide 21,5 registerpunten op.

Voor meer informatie over deze opleiding: info@haka-content.nl


Zonder abonnement mag een kandidaat de maand van inschrijving plus 2 extra maanden gebruik maken van de leeromgeving

Terug naar e-learning

Uw bestelling

Totaal:€ 0,00

Betalen